Kodeks Uczciwego Zatrudniania Imigrantów Zarobkowych ABU

Tego możesz oczekiwać od naszej agencji pracy tymczasowej

Pran jest przedsiębiorstwem certyfikowanym przez ABU. Oznacza to, że poddajemy się niezależnym audytom z zakresu prawidłowego stosowania przepisów i regulacji. Jako agencja pracy tymczasowej zrzeszona w ABU dbamy również o to, byś był(a) w jasny i właściwy sposób informowany(-a) o pracy i życiu w Holandii. Robimy to wspólnie z agencją rekrutacyjną w Twoim kraju pochodzenia. Oprócz prawidłowego stosowania się do przepisów i regulacji możesz mieć wobec nas, jako certyfikowanej przez ABU agencji pracy tymczasowej, oczekiwania także w odniesieniu do następujących kwestii:

Bezpieczeństwo i zdrowie

Twoje bezpieczeństwo i zdrowie są dla nas najwyższym priorytetem. Przestrzegamy wszystkich przepisów i regulacji, a w czasie pandemii stosujemy także wytyczne Protokołu Bezpieczeństwa ABU dla Imigrantów Zarobkowych w związku z Koronawirusem. Jest on aktualizowany przez cały okres trwania pandemii.

Rekrutacja i selekcja

Dbamy o to, by agencja rekrutacyjna w Twoim kraju pochodzenia działała zgodnie z wytycznymi Karty Uczciwej Rekrutacji ABU. Twój rekruter przedstawi Ci ten dokument wraz z przynależnymi informacjami i materiałami objaśniającymi.

Umowa

Umowa o pracę tymczasową wraz z przynależnymi dokumentami dostępna jest zarówno w języku niderlandzkim, jak i w Twoim języku ojczystym.

Wynagrodzenie

Otrzymujesz identyczne wynagrodzenie za tę samą pracę co holenderscy pracownicy tymczasowi, zgodnie z zasadami Układu Zbiorowego Pracy (CAO).

Rejestracja

Wyjaśnimy Ci zasady dotyczące rejestracji w Holandii. Holenderskie przepisy wymagają od Ciebie dokonania prawidłowej rejestracji w państwowym rejestrze podstawowym. Agencja rekrutacyjna udzieli Ci w Twoim kraju pochodzenia podstawowych informacji na temat różnicy pomiędzy dwoma możliwościami dokonania rejestracji w Holandii:

  1. rejestracji jako osoba niezamieszkała (w RNI – Rejestrze Osób Niezamieszkałych w Holandii);
  2. rejestracji jako osoba zamieszkała w Podstawowym Rejestrze Osób (BRP).

Spełniasz wymogi rejestracji w RNI, ale wolisz zarejestrować się jako osoba zamieszkała w BRP? Zapytaj, czy jest taka możliwość w gminie, w której będziesz mieszkać. Nie wszystkie gminy to umożliwiają. Agencja pracy tymczasowej może pomóc Ci w zakresie dalszych przepisów dotyczących rejestracji.

Zakwaterowanie

Przekażemy Ci pierwsze niezbędne informacje na temat życia w Holandii. Pokażemy Ci także animację na ten temat. Wyjaśnimy Ci również, jakie masz możliwości zakwaterowania oraz otrzymasz informacje na temat warunków, jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z zapewnianego przez nas miejsca zakwaterowania. Możesz też samodzielnie poszukać zakwaterowania. Jeżeli zwrócisz się do nas o zapewnienie Ci miejsca zakwaterowania, istotna będzie dla Ciebie następująca informacja:

  1. Nasze miejsca zakwaterowania posiadają certyfikat SNF. Oznacza to, iż są one kontrolowane pod kątem ważnych kwestii. Tutaj znajdziesz informacje na temat znaku jakości SNF oraz portal do zgłaszania skarg do SNF: https://www.normeringflexwonen.nl/information-for-residents
  2. Możemy obciążać Cię kosztami zakwaterowania. Nie są one wyższe od faktycznych kosztów zakwaterowania. Potrącamy z tego tytułu maksymalnie 25% ustawowego wynagrodzenia minimalnego od Twojego wynagrodzenia. Chcesz, żebyśmy potrącali koszty zakwaterowania od Twojego wynagrodzenia? Zawnioskuj o to, składając pisemne upoważnienie. Koszty korzystania z zakwaterowania przekraczają 25% ustawowego wynagrodzenia minimalnego? W takim przypadku część kwoty za zakwaterowanie przekraczająca ustawowe wynagrodzenie minimalne również może być potrącana. Koszty zakwaterowania poznasz z wyprzedzeniem.
  3. Jeżeli przedsiębiorstwo, w którym pracujesz, rozwiąże z Tobą przedterminowo umowę o pracę, zapewnimy Ci możliwość wynajmu miejsca zakwaterowania jeszcze na co najmniej 5 nocy. Możesz także zwrócić się do nas z pytaniem o możliwość wynajmu miejsca zakwaterowania na dłuższy czas. Brak mieszkań w Holandii sprawia, iż nie zawsze będzie to możliwe. Agencje pracy tymczasowej zrzeszone w ABU działające w gminach, w których występują niedobory mieszkań, zwracają się do gmin i do organizacji mieszkaniowych o budowę większej liczby certyfikowanych miejsc zakwaterowania.
  4. Możesz zawsze zwrócić się do nas o udzielenie ogólnych informacji na temat innych możliwości zakwaterowania w regionie.

Grzywny i odszkodowania

W oparciu o Twoje wynagrodzenie rozliczamy wyłącznie grzywny ustawowe i urzędowe. Przykładem jest tu chociażby otrzymany przez Ciebie mandat za wykroczenie drogowe. Rozliczanie innego rodzaju grzywien za pomocą specyfikacji wynagrodzenia jest zabronione. Możesz natomiast zostać pociągnięty(-a) do odpowiedzialności za szkody spowodowane umyślnie lub na skutek świadomej lekkomyślności, poniesione przez pracodawcę lub wynajmującego. Odszkodowanie jest wówczas równe maksymalnie faktycznym kosztom naprawy uszkodzonego przedmiotu.

Informacje

Dbamy o to, by przekazać Ci dokładne informacje na temat pracy i życia w Holandii, zanim podpiszesz umowę lub umowę przedwstępna w swoim kraju pochodzenia. W tym zakresie stosujemy się do wytycznych Karty Uczciwej Rekrutacji ABU.

Język i integracja

Agencja pracy tymczasowej w początkowym okresie Twojego pobytu w Holandii wskaże Ci dostępne możliwości odbycia kursu językowego w Twojej gminie. Nie wszystkie gminy oferują tego rodzaju kursy.

Skargi

Zapewniamy Ci przystępną procedurę składania skarg. Nie wywiązujemy się z jednego z powyższych przyrzeczeń? Możesz złożyć do nas skargę na ten temat. Jeżeli nie uda nam się załatwić problemu, możesz także wnieść skargę do punktu zgłoszeń ABU. Wyślij w takim przypadku e-mail na adres: complaints@abu.nl. W zgłoszeniu podaj przynajmniej nazwę agencji pracy tymczasowej i opisz skargę. ABU zajmie się jej rozpatrzeniem możliwie jak najszybciej.

Czego możemy oczekiwać od Ciebie?

Oczekujemy od siebie wzajemnie wywiązywania się z dokonanych uzgodnień. Obie strony dbają przy tym wspólnie o dobrą współpracę. Ważne jest, byś posiadał(a) dokładne informacje na temat pracy i życia w Holandii. Dlatego też prosimy Cię o oświadczenie, iż zostałeś(-łaś) właściwie poinformowany(-a) na temat powyższych kwestii.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chciał(a)byś wiedzieć więcej na temat tego, czego możesz spodziewać się w odniesieniu do zakwaterowania, umów czy rejestracji w Holandii? Kodeks Uczciwego Zatrudniania Imigrantów Zarobkowych ABU oraz Karta Uczciwej Rekrutacji ABU (pdf), a także strona internetowa https://www.abu.nl/witamy/ABU zapewnią Ci dalsze informacje.